Privacy Policy

1. Contactgegevens

Voor vragen in verband met de verwijdering of verwerking van uw data of implementatie van onze cookies kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Gasim NV
Wiedauwkaai 109,
9000 Gent
BTW: BE0446.241.768

In het kader van de GDPR wetgeving kan u verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ook rechtreeks contacteren via info@gasim.com.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens bij Gasim.be worden op verschillende manieren door onze organisatie verwerkt. Data is raadpleegbaar door personen binnen onze organisatie of door partners (zie punt 3).

2.1 Als huurder

Als huurder worden alle opgegevens gegevens zoals naam, adresgegevens (waaronder straatnaam, huisnummer, postcode, stad), betaalvoorkeur en e-mailadres bewaard in het kader van boekhouding en fiscaliteit. Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt in ons boekhoudpakket.

Betaalgegevens (zoals kaartnummer, vervalnummer, geldigheidsdatum,…) worden niet door Gasim verwerkt of opgeslagen.

E-mailadres en naam worden opgeslagen in een extern mailbestand om klanten sporadisch op de hoogte te houden van updates over projecten.

2.2 Als bezoeker

Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt ter verbetering van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van retargetting. Deze gegevens zijn onder meer techische gegevens van de browser, bezoeksduur, bezochte pagina’s, kliklocaties. Indien deze impliciete dataverzameling en/of verwerking niet gewenst is, kan er gebruik gemaakt worden van een browser adblocker plugin als ublock, of kunnen de cookies op browserniveau geblokkeerd worden.

Indien er gebruik gemaakt wordt van het contactformulier, worden de ingevoerde gegevens (naam, e-mailadres en bericht) zowel op de server bewaard als in de mailbox van de klantendienst. Deze gegevens kunnen op aanvraag verwijderd worden via vermelde contactgegevens bij punt 1.

3. Derden en partners

Data wordt gedeeld ter verzameling en verwerking met zorgvuldig geselecteerde partners. Een overzicht van partners die toegang heeft tot (delen van) informatie vindt u hieronder. We delen enkel de data die we nodig achten voor het goed functioneren van deze webshop.

3.1 Google Analytics

Geanoniemiseerde bezoekersdata wordt verzameld en verwerkt door Google Analytics. De privacy policy van Google kan hier nagelezen worden.

3.2 MailerLite

Inschrijvers op de nieuwsbrief en klanten van gasim.be worden met naam en e-mailadres bewaard en verwerkt in een MailerLite mailinglijst. De privacy policy van MailerLite kan u hier terugvinden.

4. Beveiligingsmaatregelen

Uw data wordt op verschillende manieren beveiligd:

4.1 SSL

Alle verkeer tussen zowel bezoeker als website, als website en partnerwebsites worden verzonden via een versleutelde HTTPS tunnel. Door gebruik te maken van een SSL certificaat kan de data niet onderschept worden.

4.2 Encryptie

Toegang tot uw account met data en bestellingen gebeurt via een e-mailadres en wachtwoord. Dit wachtwoord wordt eenzijdig geencrypteerd opgeslagen in onze database. Dat wil zeggen dat ook wij geen toegang hebben tot uw wachtwoord. Indien het wachtwoord verloren gaat is een wachtwoord reset de enige mogelijkheid.

4.3 2FA

Accounts bij derden of partners (zie punt 3) worden indien mogelijk beveiligd met two factor authentication.

5. Bewaartijd gegevens

Verzamelde klantengegevens worden onbeperkt opgeslagen in duurtijd voor boekhoudige/fiscale redenen. Alle klantendata wordt op deze manier bijgehouden.

Alle andere verzamelde data wordt lokaal verwijderd of geanonimiseerd opgeslagen.

6. Uw rechten inzake privacy

U kan altijd bij onze verantwoordelijke inzake privacy informatie opvragen over de opslag of verwerking van uw data via de gegevens vermeld onder punt 1. Via hetzelfde adres kan u ook inzage vragen over de beschikbare informatie en deze desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen.

Indien er een probleem vastgesteld wordt inzake uw privacy of u van oordeel bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie.

7. Opslag van uw gegevens

Al uw data wordt binnen de EU opgeslagen.